Påmelding:

Vi har stengt for online-påmelding. Ta kontakt via SMS til 982 09 370 eller 928 54 351 for påmelding! Send bare til ett av numrene. Får du ikke svar innen 2-3 timer, så ring samme nr. du sendte SMS til. Påmelding (og registrering) må skje innen kl. 15.30 (og kl. 18.00 for sideturneringene).

Iht. mesterskapets reglement er det, i kretser med fungerende kretsstyre, kretsen som avgjør hvem som er kvalifisert til å delta, f.eks. ut ifra resultat i kretsmesterskap. Alle som ønsker å delta i NM bør således delta i kretsmesterskap så sant dette arrangeres i den aktuelle kretsen. Den enkelte deltaker oppfordres til å sjekke uttaksreglene som gjelder for sin krets.

Påmeldingen er ikke endelig før startavgiften er innbetalt til vår NM-konto.

Dersom både påmelding og innbetaling er gjort innen onsdag 25. oktober, oppnår man rabatt.

Startavgift

Startavgift er nå på kr. 500,- og må betales ved registrering.

Etter anbefalt km-helg (22./23. oktober 2016), fjernes rabatten og deltakeravgiften øker med 100 kroner f.o.m. torsdag 26. oktober 2016.

Husk å merke innbetaling med fullstendig navn på spilleren, samt klasse og klubb.

Både betaling og påmelding må være utført senest 25. oktober for å oppnå rabatt på deltakeravgiften.

Sideturnering: Det vil i tillegg bli satt  opp sideturneringer, se Program for detaljer
Hovedturnering:

En spiller under 12 år kan delta i en klasse høyere enn det alderen tilsier. Det spilles i syv klasser, med aldersgrenser etter det året spilleren fyller denne alderen:

Gruppe Alder Årstall
A 17 - 26 år 1990 - 1999
B 15 - 16 år 2000 - 2001
C 13 - 14 år 2002 - 2003
D 12 år 2004
E 11 år 2005
F 10 år 2006
G 9 år + yngre 2007 →
Gruppe A og B:

6 runder. Så lenge deltakerantallet muliggjør det, spilles alle klasser etter den gyldige versjon av Norges Sjakkforbunds Monradsystem.

Se Program for rundeoppsett

Betenkningstid:

Runde 1: 61 minutter pr spiller pr parti
Runde 2 - 6: 90 minutter + 30 sekunder tillegg pr spiller pr trekk

 Premiering: Minst en tredjedel av spillerne i hver klasse skal premieres, og minst de seks beste skal ha premie med inngravering.

 Runde C - G:

 7 runder. Så lenge deltakerantallet muliggjør det, spilles alle klasser etter den gyldige versjon av Norges Sjakkforbunds Monradsystem.

Se Program for rundeoppsett

Betenkningstid: 

Runde 1: 61 minutter pr spiller pr parti
Runde 2 - 7: 1 timer på 40 trekk + 30 minutter til resten av partiet pr spiller.

Premiering: Minst en tredjedel av spillerne i hver klasse skal premieres, og minst de seks beste skal ha premie med inngravering. Alle deltakerne i klasse D, E, F og G skal ha deltakerbevis.