Motorsport for de yngste

Det finnes vel ikke mange idrettsgrener eller typer av sport hvor også de yngste har sitt eget opplegg som er godt tilrettelagt for dem. Barn og ungdomsidretten er jo en veldig viktig faktor for rekruteringen innen alt som er av idrett for å få frem nye talenter. Motorsporten er intet unntak her, med skikkelig opplæring og med god sikkerhet for de små blir de tidlig vant med forskjellige kjøretøy. Det er jo en stor fordel for dem senere i livet den dagen de skal ut i trafikken på egenhånd.

Norges bilsportforbund

Norges bilsportforbund

Det er i dag Norges Bilsportforbund som styrer alt som har med motorsport her i landet, det ble startet opp i 1932 av Kongelig Norsk Automobilklubb. De fikk etter hvert med seg flere små motorsports forbund med i denne organisasjonen, Norges Automobilforbund og Norsk Motor Klubb er to av dem. Det var KNA som var de første til å starte med bilsporten her i landet, det første løpet ble holt allerede i 1907. Det var ett israce som da ble holdt ute på Bunnefjorden som er like utenfor Oslo. På den tiden var det selvfølgelig ikke barn og ungdom som fikk delta på racene som ble arrangert, det har de fått i den senere tid.

Minicross

En variant som har blitt veldig populær blant de minste er minicross, og det er med små lette motorsykler som de minste enkelt klarer å håndtere. For veldig mange av de små er det meste med motor noe det flotteste de vet om og det å kunne være med å trene og konkurrere er jo bare moro for dem. Her er det like viktig som i all idrett at de får den riktige treningen og oppfølgingen som trengs for at de skal fortsette med sporten.

Minicross

I dag er det satt en grense på fem år før de får lov til å bli med på trening og i løp innen minicrossen. Dette opplegget for de minste startet opp i 2005 med en god del protester angående den lave alderen på barna. Mange mente at det var uforsvarlig å la femåringer få lov til å kjøre disse syklene, men det har jo vist seg at de lærer utrolig fort og klarer dette kjempebra tross sin unge alder. For tross alt skjer dette under trenere og foreldres nøye oppsyn og man blir stadig korrigert om man ikke følger reglene som må holdes. Sikkerheten er jo en veldig viktig faktor her for de små, man vil jo ikke at de skal skade seg eller andre. Man bør ta med de små til banen man har i nærområdet og vise dem og forklare hva som skal til for at de skal kunne bli med innen denne motorsporten.Når så barnet er klar for å bli med i minicrossen må man tegne medlemskap i klubben, de får da ett junior medlemskap som også omfatter en ulykkesforsikring som da gjelder både under trening og konkurranser. En av foreldrene må også tegne ett familie medlemskap. Når dette er på plass er det bare å starte med den grunnleggende treningen for dem.