Sykling for de minste

Vi har etter hvert vært innom en rekke forskjellige idretter for barn, eller kanskje rettere sagt idretter som også barn kan bedrive. Sykkel blir tema denne gang, men kanskje ikke først og fremst den organiserte klubbsyklingen på landevei eller i terrenget. Nei jeg tenkte å sette fokus på barns bruk av sykkel, og hvordan denne på en best mulig måte kan legges opp – for å unngå uhell og ulykker i trafikken. Om man skal trene og konkurere på sykkel, eller bare sykle frem og tilbake til skolen – er det viktig at barna er trygge på seg selv og ikke minst kan litt om trafikkreglene for syklister.

Bilderesultat for sykkeldag på skolen

Sykkeldag på skolen

Dette er ikke noen ny ordning, og jeg kan til og med huske at jeg selv hadde det på skolen på midten av 1970-tallet. Men opplegget og misjonen med en slik dag, har nok endret seg vesentlig siden den gang. Trygg Trafikk har et opplegg som skal hjelpe skolene, slik at elevene får mest mulig læringsutbytte av en slik dag.

Stadig mer krevende trafikkbilde

Det er store lokale variasjoner på hvordan opplæringen knyttet til sykkelbruk, organiseres fra skole til skole. Men ved å bruke opplegget til Trygg Trafikk, skal det sikre at også de faglige målene blir nådd – eller kompetansemålene som det korrekt heter. Med dagens trafikkbilde som stadig blir mer og mer krevende, er det viktig at barna vet hvordan de skal opptre og håndtere sykkelen – for å unngå det ingen av oss ønsker.

Stadig mer krevende trafikkbilde

Konseptet til Trygg Trafikk bygger på tanken om at sykkelopplæringen skal skje over tid, en sykkeldag alene er med andre ord ikke nok. Det finnes mye opplæringsmateriell hos Trygg Trafikk, og dette kan enkelt bestilles via deres nettbutikk.

For at barna skal føle mestring og glede ved å sykle, er det viktig at opplæringen er god nok. De fleste barn kan sykle rent teknisk sett, når de begynner på skolen. Men det å sykle på en trygg og defensiv måte, er det kanskje ikke alle som har lært seg.

Noen tips om hva en sykkeldag bør inneholde

Teknisk kontroll av sykkelen er noe som bær bakes inn i programmet, og noen steder stille det lokale politiet opp og forteller om krav til sykkelen. Men om dette ikke er mulig kan en lærer eller foresatt som kan litt om sykler, gjøre en god jobb i denne rollen. Lokale sykkelreparatører kan også spørres, eller en sportsbutikk for den saks skyld.

Trygg Trafikk har lagt opp sitt kompendium slik at opplæringen, har en teoretisk og en praktisk del. Dette er ikke helt ulikt opplegget som man har, når man skal ta førerkort på bil. Det står klart hva som er kravene, for å bestå begge prøver.

På den praktiske prøven kan det med fordel lages en sykkelrute, som elevene skal sykle og bli vurdert. Dette skjer i skolens nærområde, og bør inneholde flest mulig momenter fra den teoretiske prøven. Bruk av sykkel hjelm er en rød tråd gjennom all opplæring, elever uten godkjent sykkelhjelm skal ikke delta på opplæringen.